Kunstevenement Cultuur?Barbaar!
Laatste update: 8 mei 2012 om 10:33

LEIDEN - Op 31 mei van 12.00 tot 22.00 uur wordt er in de Theaterzaal van het Scheltema Complex een 'levende kunstinstallatie' uitgevoerd, met de naam 'Cultuur? Barbaar!'

Dit houdt in dat kunstenaars van verschillende disciplines (visuele kunst, muziek, fotografie, poëzie, dans, conceptuele kunst) de gehele dag zullen samenwerken om een uitdagend geheel aan kunstzinnige expressie voort te brengen, met het thema 'barbarij'.

Het evenement is een kunstzinnige reactie op het thema ('barbarij') van de internationale, driedaagse conferentie Barbarism Revisited aan de Universiteit Leiden. De conferentie wil onderzoeken hoe de barbaar als stereotype werkzaam is in de Westerse verbeelding: barbarij wordt veelal gezien als het tegenovergestelde van cultuur. Een andere cultuur wordt veelal gezien als bedreigend, afwijkend en ronduit anders, kortweg: barbaars. Het is de mening van de organisatoren van zowel de conferentie als 'Cultuur? Barbaar!', dat dergelijke vooroordelen slecht kunnen zijn voor wederzijds begrip en respect, tussen culturen, nationaliteiten, geloofsovertuigingen, seksuele voorkeuren en zelfs persoonlijke interesses.

Waar de conferentie dit probleem theoretisch benadert, wil 'Cultuur?Barbaar!' het thema op kunstzinnige wijze verkennen. 'Barbarij' zal door de verschillende kunstenaars elk op hun eigen wijze geïnterpreteerd worden. De bedoeling is dat vooroordelen worden tegengegaan, stereotypes blootgelegd, confrontaties veroorzaakt: tussen kunstenaar en publiek, tussen kunstenaars onderling, tussen de disciplines (bijv. poëzie en muziek) en tussen theorie en praktijk.

 Bezoekers worden uitgenodigd zelf mee te doen aan het evenement (liefst zo barbaars mogelijk): er is gelegenheid om muziek te maken, te schilderen, te dansen, te dichten en op andere creatieve manieren bij te dragen aan de installatie. Het evenement wordt georganiseerd door Gerlov van Engelenhoven en Looi van Kessel, (Universiteit Leiden), in samenwerking met onafhankelijke kunst- en platenmaatschappij Wot Nxt (Leiden) en de Stichting Feest der Poëzie (Amsterdam). De entree bedraagt € 5,--.