De gemeente is hard bezig met het uitvoeren van het reddingsplan voor FC Lisse (Archieffoto: Arie in 't Veld).

Gemeente werkt hard aan reddingsoperatie FC Lisse
Laatste update: 30 maart 2012 om 10:07

LISSE – Het gemeentebestuur werkt hard om FC Lisse uit de financiële problemen te halen.

Dat blijkt uit het verslag dat wethouder Adri de Roon de raadsleden toestuurde naar aanleiding van vragen hierover van Bert van Santen van de SGP CU. Wat betreft het overnemen van de activa vertelt De Roon dat dit de overname betreft van de kleedkamers en het kunstgrasveld die FC Lisse enige jaren geleden zelf heeft gerealiseerd. Volgens de Roon is een spoedige overname wenselijk omdat met dit budget de lening en de boete rente waarvoor de gemeente garant staat, kan worden afgelost. Het moment van overdracht is echter nog afhankelijk van duidelijkheid over alle voorwaarden die de gemeente daaraan wil stellen.

Wat betreft het overnemen van de sporthal zegt De Roon dat dit, zoals is afgesproken, pas over vier jaar plaats vindt. “Of mogelijk eerder als het Fioretticollege geen gebruik meer maakt van de sporthal. Ondertussen wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot nieuwbouw of renovatie, de behoefte aan mogelijke een fysieke scheiding van het gemeentelijke deel en het deel dat in eigendom blijft bij FC Lisse (sponsorruimte, de kantine, de ruimte van de SKOL en de sportschool en 16 kleedkamers).”

Over de betalingsregeling zegt de wethouder dat deze op dit moment wordt voorbereid. “Voor het eerste jaar wordt de regeling conform raadsbesluit nader uitgewerkt. De resultaten van de onderhandeling over de boeterente kwestie wordt in de regeling nader verwerkt. De schuld wordt in tien jaar afbetaald en de boete rente indien noodzakelijk in de periode van twee jaar daarna. FC Lisse heeft inmiddels gesprekken gevoerd met Heineken en de Rabobank. Definitief uitsluitsel is echter nog niet te geven. De Rabobank heeft echter te kennen gegeven dat de oplossing die in het raadsbesluit is omschreven als 'worst case', voor hun als geschikte oplossing wordt gezien. Een nieuw bestuurlijk overleg tussen zowel FC Lisse, de gemeente Lisse en de Rabobank wordt hiervoor geagendeerd.”