De statushouders zijn trots op hun certificaat (Foto: pr).

Acht statushouders klaar voor arbeidsmarkt dankzij project VIP
Laatste update: 6 oktober 2017 om 10:10

TEYLINGEN - VluchtelingenWerk Teylingen heeft een groep enthousiaste statushouders getraind en klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

"We willen met z'n allen graag dat ze meedoen. Dat ze niet aan de kant blijven staan en uitkeringen aanvragen. Dan moeten we hen ook een kans geven. Kom maar op met die banen", zegt Behy Chegini van VluchtelingenWerk.

Acht statushouders kregen vorige week in aanwezigheid van lokale en regionale organisaties en werkgevers een certificaat. VIP is een landelijk project van VluchtelingenWerk dat in ruim vijftig gemeenten loopt. Doel is versnelde integratie en duurzame inzet van vluchtelingen.


In het project VIP werkt VluchtelingenWerk samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid om 1.500 vluchtelingen voor te bereiden op werk. VluchteligenWerk gelooft in een integrale aanpak die aansluit bij de inburgering. Daardoor verminderen de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie en nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid: vluchtelingen, werkgevers, opleiders én overheid. Zo kunnen vluchtelingen bewust keuzes maken, hun weg vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.


De werkloosheid daalt, maar recente cijfers wijzen uit dat het voor vluchtelingen nog steeds lastig is om een baan te vinden. Dat ondanks de extra inspanningen van de Taskforce werk en Integratie Vluchtelingen van het Ministerie van Sociale zaken. "We moeten lessen trekken uit de jaren '90. Toen hebben we vluchtelingen jarenlang tot passiviteit gedwongen. We zetten nu maximaal in op 'zo snel mogelijk meedoen'. Maar eerlijk is eerlijk: het gaat mij lang niet snel genoeg", erkende Bernard ter Haar, directeur-generaal op het Ministerie van Sociale Zaken en lid van de Taskforce onlangs op een bijeenkomst van VluchtelingenWerk in Rotterdam. "Ik gun de statushouders en onze economie zoveel beter", aldus Ter Haar.


De groep die dinsdag 'afstudeerde' is de tweede VIP-groep die in Teylingen de trainingen volgde. Uit de eerste groep leveren vijf statushouders inmiddels een mooie bijdrage aan onze economie. Drie van hen werken bij post.nl, één van hen loopt stage bij het Hoogheemraadschap, een ander vond werk bij een bloemenkwekerij.