De vertrekkende directeur-bestuurder van Woningstichting Sint Antonius van Padua, Aad Verkade (l.) spreekt een dankwoord uit nadat hij van burgemeester Goedhart zijn lintje heeft ontvangen (Foto: Flashlight Fotografie).

Vertrekkende Aad Verkade koninklijk onderscheiden
Laatste update: 3 oktober 2017 om 15:54

NOORDWIJKERHOUT - Burgemeester Gerrit Goedhart heeft vorige week donderdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Aad Verkade.

Dat gebeurde tijdens diens afscheidsreceptie op Landgoed Tespelduyn. Verkade (64) is sinds 1981 werkzaam bij Woningstichting Sint Antonius van Padua en sinds 1993 als directeur-bestuurder. Na ruim 36 jaar gaat hij met pensioen.

Gert Hylkema, voorzitter van de Raad van Commissarissen, had lovende woorden voor de vertrekkende Verkade. Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich volledig ingezet voor goede en betaalbare woningen, in het bijzonder gericht op de sociale volkshuisvesting in de gemeente Noordwijkerhout. Hij had speciale aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Hij heeft veel energie gestoken in het opzetten van de huurdersparticipatie. Zijn doorzettingsvermogen, inventiviteit en enthousiasme worden breed gewaardeerd.

Er zijn hierdoor mooie wijken en gebouwen tot stand gebracht, zoals o.a. Clemenshof (sociale huur), Robijn Staete (vrije sector), Munnekeweij (woon-zorgcomplex) met daarin het Gezondheidscentrum en het nieuwe Puyckendam (wonen voor ouderen met een ontmoetingscentrum). Verkade was verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij deze projecten.


Hij leverde een bijdrage aan de gemeentelijke stedenbouwkundige vormgeving van o.a. de wijk Mossenest II, was lid van diverse stuurgroepen ten behoeve van woningbouwplannen o.a. op de Nieuwe Duinstraat, de Hoogstraat en De Zilk. Naast deze activiteiten is de heer Verkade sinds 1990 mede-oprichter en bestuurslid van de Directeurenkring kleine wooncorporaties Zuid-Holland. Hier worden nog steeds ervaringen uitgewisseld op het gebied van sociale woningbouw. Van 1999 tot 2018 is hij bestuurslid en sinds 2004 voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Management bedrijvenpark Gravendam. Hij is tot heden penningmeester van het samenwerkingsverband Holland Rijnland Wonen. Ook initieerde hij themabijeenkomsten voor sociale woningbouwcorporaties in de Duin- en Bollenstreek.


Volgens de gemeente heeft Verkade een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van sociale volkshuisvesting en gezondheidszorg in de Duin- en Bollenstreek, in het bijzonder Noordwijkerhout en omgeving. Hij wordt gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd" en als "iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben." Verkade werd gelet op de aard van zijn activiteiten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.