De Koudenhoornbrug in Warmond kreeg zijn naam in 2013 als opvolger van de Jan Dekkerbrug (Foto: archief).

Alle openbare Teylingse bruggen hebben nog dit jaar een naam
Laatste update: 3 oktober 2017 om 14:53

TEYLINGEN - Op zaterdag 14 oktober zullen wethouder Kees van Velzen en de voorzitters van de drie historische verenigingen Alfred Pop, Cok van Steijn en Aad Boer de laatste fase van het project 'naamborden op bruggen in Teylingen' officieel starten en daarmee het project ook feitelijk afsluiten.

Op zaterdag 14 oktober zullen wethouder Kees van Velzen en de voorzitters van de drie historische verenigingen Alfred Pop (Stichting Oud Sassenheim), Cok van Steijn (Historische Kring Voorhout) en Aad Boer (Warmelda) de laatste fase van het project 'naamborden op bruggen in Teylingen' officieel starten en daarmee het project ook feitelijk afsluiten. Dat gebeurt door het onthullen van naamborden op beide leuningen van de Houtvestersbrug in de Teylingerlaan op de grens van Sassenheim en Voorhout, tegenover de ruïne van Teylingen.

Van straten, pleinen en rivieren in Nederland zijn de namen officieel vastgelegd. In Teylingen is dat niet anders, maar met de namen van de openbare bruggen in de gemeente bleek dit echter niet het geval te zijn. In januari 2011 verzocht de het bestuur van de Historische Kring Voorhout (HKV), naar aanleiding van een opmerking van een van haar leden, de gemeente om een aantal 'naamloze' bruggen een naam te willen geven. Onderzoek van de gemeente wees vervolgens uit dat de naam van slechts één brug (in Warmond) officieel was vastgelegd.


Na overleg met de wethouder werd besloten het verzoek van de HKV te honoreren en alle stenen en betonnen bruggen een naam te geven en die ook vast te leggen. Kleine houten bruggetjes zouden naamloos blijven. Bruggen in eigendom van de provincie, van NS-Vastgoed en van het Zuid-Hollands Landschap zouden wat de naamgeving betreft buiten beschouwing blijven.


Op verzoek van de Historische Kring Voorhout hebben de Stichting Oud Sassenheim en het Historisch Genootschap Warmond plaats genomen in een naamgevingscommissie die alle bruggen de revue heeft laten passeren. Aan de gemeente is een voorstel aangeboden. Het college van B en W heeft op 10 april 2012 de namen van de bruggen vastgesteld. Op suggestie van wethouder Van Velzen is vervolgens door de drie historische verenigingen een boekje uitgegeven waarin alle bruggen in hun historische context zijn geplaatst: 'Bruggen in Teylingen', uitgave 2014. Vervolgens is aan de gemeente verzocht om alle bruggen van een naambord te voorzien. De Gemeente heeft met dit verzoek ingestemd en aan de verenigingen verzocht voor elke brug een bij die brug passend ontwerp voor een naambord voor te stellen.

Ook die 'handschoen' is door de verenigingen opgepakt en in 2015 is een voorstel aan Van Velzen aangeboden. Omdat voor de uitvoering van dit plan aanvankelijk geen middelen waren gereserveerd is uiteindelijk in het voorjaar van 2017 een aanvang gemaakt met realiseren ervan. Met het onthullen van naamborden op beide leuningen van de Houtvestersbrug wordt het project officieel afgesloten. Op alle andere bruggen prijken nog vóór het einde van dit jaar naamborden.