Hester Joose van HALT biedt het eindrapport Naar een Veiliger Sportklimaat aan DoCoS-hoofdbestuurslid Marco Eggenkamp aan. Verder op de foto v.l.n.r.: Olga Doesburg (HALT), Karen Schuemie (commissie Normen en Waarden DoCoS), Frank Neef (KNVB) en Marco van Antwerpen (commissie Normen en Waarden DoCoS).

Veiligheid bij DoCoS kan worden verbeterd
Laatste update: 15 september 2017 om 11:30

LEIDEN - De veiligheid bij DoCoS kan op een drietal punten worden verbeterd. De entree van het sportpark, de alternatieve parkeerlocatie en de kantine moeten met meer duidelijke bewijzering worden aangegeven.

De parkeerplaats moet voorzien worden van meer verlichting. Bovendien dient er wat gedaan te worden door de gemeente aan het tekort aan kleedkamers, velden en parkeerruimte.

Deze aanbevelingen worden gedaan in de eindrapportage "Naar een veiliger sportklimaat" van HALT en KNVB dat afgelopen maandag aan DoCoS is aangeboden. In het rapport wordt de gemeente Leiden ook gevraagd om alle velden te voorzien van een duidelijke afbakening, bijvoorbeeld met hekwerk. Dat is nodig om toeschouwers op afstand van het speelveld te houden. DoCoS heeft zich bereid verklaard om het onderzoek uit te voeren omdat een veilig sportklimaat erg belangrijk is. "Wij zijn met de gemeente bijvoorbeeld al in gesprek of bij de ingang van het sportpark de bosschages niet weg moeten als we daar een fietsparkeerplaats maken", aldus hoofdbestuurslid Marco Eggenkamp.


HALT noemde het belangrijk dat een grote vereniging als DoCoS een veiligheidsonderzoek heeft laten uitvoeren. "Wij hebben dit soort onderzoeken ook gedaan bij risicoverenigingen waar er al vaak te veel mis is. Bij DoCoS is al veel goed geregeld. Wij hopen dan ook dat DoCoS bij andere verenigingen wil vertellen hoe je een veilig sportklimaat ontwikkelt", aldus Olga Doesburg van HALT.


Moeders
De onderzoekers van HALT en KNVB onderstrepen dat "het wenselijk is dat DoCoS blijft uitdragen dat veiligheid een speerpunt is." Geadviseerd wordt dat de vereniging meer gebruik maakt van de kwaliteit van mensen binnen de vereniging, maar ook van professionals. Zo wordt geadviseerd om het 4-ogen principe toe te passen. Bij het DoCoS-meisjesvoetbal wordt dit beleid al gevoerd en heeft elk team naast een trainer en leider een moeder die fungeert als aanspreekpunt. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om dit principe ter vergroting van een veilig sportklimaat toe te passen voor alle teams.


Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in een veilig sportklimaat, op voorwaarde dat zij voldoende kwaliteit hebben. Vrijwilligers moeten een VOG-verklaring kunnen overhandigen. Bij DoCoS zijn er al meer dan honderd Verklaringen Omtrent Gedrag afgegeven. Zo'n verklaring wordt alleen afgegeven als vrijwilligers in het verleden niet in aanraking is geweest met justitie. Het verbeteren van de kwaliteit van de belangrijkste groep van vrijwilligers, coaches, trainers en scheidsrechters, is van groot belang.

Zij zijn zeer bepalend voor de sfeer bij de vereniging. Het rapport adviseert om bijvoorbeeld gebruik te maken van het zogeheten "Sportief coachen" van de KNVB om de neuzen van alle coaches en trainers dezelfde kant op te laten staan.


HALT en KNVB constateren in het rapport dat veel mensen bij DoCoS erg hard hun best doen voor hun club en dat de veiligheid hoog in het vaandel staat. Vrijwilligers kunnen er echter voor zorgen dat niemand zich achtergesteld voelt. Dat kunnen niet alleen vrijwilligers zijn uit de club maar ook van buiten die gespecialiseerd zijn in het omgaan met onderwerpen als ADHD, autisme en het omgaan met jeugd. Bovendien zou DoCoS kunnen aansluiten bij het Integraal Gebiedsoverleg dat gaat over veiligheid in de buurt.