Iniatiefneemster Corina van Diest: "Er zijn genoeg mensen die wel willen helpen, maar voor het bestuur hebben we niemand kunnen vinden" (Foto: Ingrid Langeveld).

Mogelijk laatste loop tegen kanker in Warmond
Laatste update: 15 september 2017 om 10:50

WARMOND - Zondag 8 oktober wordt in Warmond voor de 7e keer Lopen tegen Kanker georganiseerd, waarbij door zo'n tweeduizend mensen wordt hard gelopen of gewandeld voor het goede doel.

Indertijd ontstond het idee voor Lopen tegen Kanker vanwege persoonlijke ervaringen met de vaak dodelijke ziekte bij familieleden van de huidige bestuursleden. "Een gevoel van onmacht en verdriet zetten we zo om in iets positiefs," zegt Corina van Diest, die het initiatief nam voor de loop. "Voor ons was het altijd belangrijk dat persoonlijke verhalen de aandacht kregen en dat we vooral regionale doelen konden steunen. We hebben zeven fantastische jaren gehad met heel bijzondere ontmoetingen en ervaringen, maar voor ons als bestuur is dit jaar de laatste Loop die wij organiseren."

"Twee jaar lang hebben we geprobeerd mensen in het bestuur er bij te krijgen, die het van ons zouden kunnen overnemen", vervolgt Van Diest. "Op facebook, in de nieuwsbrief en tijdens de Loop hebben we mensen persoonlijk aangesproken. Toch is het niet gelukt, helaas. Er zijn genoeg mensen die wel willen helpen, maar voor het bestuur hebben we niemand kunnen vinden. Het organiseren gaat ons te veel tijd kosten; we hebben gezinnen, zijn druk met sport of een opleiding en alles tegelijk gaat gewoon niet."


Van Diest benadrukt: "De stichting blijft wel bestaan en wij gaan ons bezinnen op hoe we verder gaan. Hoe krijgen we mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk.  Alle benodigde contacten zijn er en draaiboeken liggen klaar. Ik hoop nog steeds dat er enthousiaste mensen zich melden om het van ons over te nemen. Waar deuren dicht gaan, gaan andere deuren altijd weer open, denk ik dan maar. Wij legden onze ziel en zaligheid in de organisatie en dat moet ook. Het moet geen vanzelfsprekendheid worden, Lopen tegen Kanker moet echt het verschil blijven maken en vooral niet de mensen uit het oog verliezen voor wie we het doen. We zijn voor heel veel mensen echt een steun in de rug."


"Zelf blijf ik me inzetten voor ons eigen Wensenfonds," zegt Van Diest. "We willen ons nog beter profileren in de regio zodat meer mensen gebruik kunnen maken van ons potje. Daarmee kunnen  we patiënten, familieleden en mantelzorgers ontzorgen, blij maken met de vervulling van (eenvoudige) wensen, iets prettigs aanbieden of een fijne dag bezorgen. Ons Wensenfonds is dit jaar het hoofddoel, waar geld naar toe zal gaan. Daarnaast vragen we aandacht voor Stichting Jonge Weduwe, die zich binnen de Duin- en Bollenstreek inzet voor ouders met jonge kinderen die hun partner hebben verloren."


"Eigenlijk maken we met Lopen tegen Kanker steeds weer bijzondere dingen mee; elk jaar melden zich speciale groepen. Dit jaar doet het Rijnlands Lyceum Sassenheim mee met alle brugklassers. Ze lopen met 300 leerlingen, krijgen een eigen start en ze laten zich sponsoren, dat is toch mooi? Als bestuur kunnen we er trots op zijn dat we zo veel bewerkstelligd hebben in de afgelopen jaren. Voor nieuwe ideeën staan we open, het liefst zien we dat LTK gewoon door kan blijven gaan. Voor 8 oktober hopen we op een mooie opkomst, zodat we het verschil kunnen blijven maken. Mensen kunnen zich nog inschrijven op de website of aan de start."

Meer info: http://www.lopentegenkanker.nl