Op De Grent is één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Met borden zijn omleidingroutes aangegeven (Foto: Harm Dragt).

Nieuwe kabels en leidingen in De Grent en Parallel Boulevard
Laatste update: 12 september 2017 om 14:59

NOORDWIJK - In etappes worden er werkzaamheden uitgevoerd om De Grent en de Parallel Boulevard te voorzien van nieuwe kabels voor de elektra en dito leidingen voor gas en water.

De ingrepen worden verricht door de betrokken nutsbedrijven en zijn nodig in de aanloop naar de grote reconstructies van De Grent en de Parallel Boulevard, die in het najaar van 2018 in de planning staan.

Om de veiligheid van de medewerkers en de passanten te waarborgen is op De Grent vanaf 11 september een rijstrook afgezet. De rijrichting is vanaf het Palaceplein richting het Picképlein.


Als eerste wordt er gewerkt aan de aanleg van een nieuwe gasleiding op de Grent aan de kant van Huis ter Duin. De werkzaamheden lopen door tot en met 20 oktober van dit jaar. De vernieuwing van de kabels en leidingen onder De Grent is de volgende fase. Ook wordt er een nieuwe waterleiding aangebracht. Daarna worden de werkzaamheden verlegd richting de Parallel Boulevard. In totaal wordt tot en met het voorjaar 2018 doorgewerkt. Zoals vaker is gebeurd worden er geen infrastructurele werken uitgevoerd in de zomermaanden. De grotere reconstructiewerkzaamheden beginnen in het najaar van 2018.


Het afzetten van een rijstrook voor gemotoriseerd verkeer heeft geen gevolg voor fietsers. Die kunnen wel aan beide kanten langs de werkzaamheden hun weg vervolgen. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via de Huis ter Duinstraat, de Duinweg en de Quarles van Uffordstraat. Arriva is geïnformeerd over de werkzaamheden. De vervoerder heeft maatregelen genomen om alles goed te laten verlopen.


Omdat de afvoerbuis van de drain, die ook in het werkgebied van De Grent ligt, goed werkt wordt die ongemoeid gelaten. Zoals bekend zijn er wel nog grote  problemen met de drain zelf die is aangelegd onder de Koningin Wilhelmina Boulevard. Die levert vanaf de oplevering veel te weinig water om het grondwater probleem naar behoren op te kunnen lossen.