Wethouder Marie José Fles opende de Cultuurconferentie. Marco van Vulpen van BMC nam het stokje van haar over en nam het  avondvoorzitterschap voor zijn rekening (Foto: Harm Dragt).

Verkennende conferentie in theater De Muze
Laatste update: 12 september 2017 om 14:55

NOORDWIJK - Noordwijk is bezig met het ontwikkelen van een nieuw cultuurbeleid.

De gemeente wil dat niet eenzijdig doen en heeft steun gezocht en gekregen van het culturele veld, het onderwijs, het bedrijfsleven, welzijnsinstellingen en betrokken inwoners. Om die allemaal hun gedachten en ideeën uit te kunnen laten spreken zijn er twee conferenties in het traject opgenomen. De verkennende vond vorige week dinsdag plaats en de concluderende staat in de planning voor 24 oktober.

Verantwoordelijk wethouder Marie José Fles kijkt met een goed gevoel terug op de eerste conferentie. "Het was een zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst. Heel veel zaken zijn aan de orde gekomen. Er is antwoord gegeven op de vraag hoe wij beter kunnen samenwerken om een goed beleid te ontwikkelen en dat uit te rollen. Daarbij zijn bouwstenen genoemd als beter afstemmen, goed programmeren en communiceren, coördineren en faciliteren. Wij hebben besproken hoe wij meer jongeren en ouderen bij cultuur kunnen betrekken. De instelling van een cultuurraad is aan de orde geweest. Concrete uitwerkingen zijn er ook op tafel gekomen. Zoals een kunstroute tussen de pleinen in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee met langs het traject vaste dan wel tijdelijke beelden. En het vaststellen van een thema voor elk jaar waardoor er beter geprogrammeerd kan worden."


Voor deelname aan de conferentie zijn de vertegenwoordigers van verschillende sectoren gericht uitgenodigd. Zoals de leden van de NOV (Noordwijkse Ondernemersvereniging), wijkverenigingen en zorginstellingen. Aan de conferentie is een bewust gekozen traject voorafgegaan. Het hiervoor ingehuurde bureau BMC heeft gesprekken gevoerd met een aantal betrokkenen en de uitkomsten verwerkt in het rapport 'Sterren voor cultuur'. Dat is aan de degenen die zich voor de conferentie hadden aangemeld toegestuurd.


Tijdens de conferentie zijn vier van de zeven sterren waar Noordwijk zich mee wil profileren aan de orde gesteld. Deze vier, 'Energieke samenleving', 'Sfeervolle dorpscentra', 'Aantrekkelijke leefomgeving' en 'Veelzijdige economie en toerisme' zijn relevant voor de cultuur- en erfgoedsector. Tijdens de conferentie werd in deelsessies gesproken over de kansen die de vier sterren bieden voor cultuur en erfgoed.
Een ander punt van aandacht was de versterking van de samenwerking tussen de betrokkenen die met de sterren te maken hebben en hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden. Bij de energieke samenleving werd ingezoomd op het verwerven van meer vrijwilligers en de professionalisering van deze mensen. Vrijwilligers zijn veelal de dragende krachten van culturele initiatieven en uitvoeringen. Ook werd er gesproken over een bredere participatie vanuit de bevolking. Grote groepen worden nog niet bereikt en werken daarom niet mee aan culturele zaken.


Bij de ster 'Sfeervolle dorpscentra' werd stilgestaan bij het meer en breder inzetten van kunst in de openbare ruimte en het levendiger en weersbestendiger maken van de boulevard. De ster 'Aantrekkelijke leefomgeving' werd ingevuld door de vraag 'wat is het verhaal van Noordwijk' te beantwoorden en hoe dit verhaal beter over de bühne kan worden gebracht. De musea hebben hierin een belangrijke rol, zo was een van de conclusies. De musea zijn ook van vitaal belang bij de vierde ster 'Veelzijdige economie en toerisme'. Moet Space Expo uitgebouwd worden tot Space Experience Center en hoe passen de uitbreidingsplannen van Museum  Noordwijk in het geheel, nu het plan is gemaakt om daar de geschiedenis van Noordwijk op een aantrekkelijke manier te presenteren aan jongeren, inwoners, toeristen en congresgangers. Bij deze ster kwam ook de uitbreiding van het aantal culturele evenementen als toeristische attractie aan de orde. Als geschikte  locaties werden het Gat van Palace en het Vuurtorenplein genoemd.


Wat er ook verder aan plannen uitgevoerd gaat worden, één ding is zeker. Er moet beter samengewerkt gaan worden. Dat kan door een horizontale programmering te realiseren en om grotere manifestaties samen op te pakken. Samenwerken geldt ook voor zowel promotie en marketing als gezamenlijke inkoop. Op 24 oktober worden de definitieve conclusies getrokken.