Impressie van het nog te bouwen Vlieteiland in De Horn, met aan het water de plek waar de molenplaats te zien zal zijn (Beeld: gemeente Katwijk).

Molenplaats de Vlinder wordt monument op het Vlieteiland
Laatste update: 5 september 2017 om 16:31

RIJNSBURG - Er zijn resten gevonden van een korenmolen in het plangebied Vlieteiland in Rijnsburg.

Onder de naam Molenplaats de Vlinder zal deze archeologische vondst als monument een plaats krijgen in het project De Horn. De resten zijn aangetroffen bij het proefsleuven onderzoek wat in het kader van de uitvoering van het project heeft plaatsgevonden.


De molen is waarschijnlijk rond 1700 gebouwd. De aangetroffen fundamenten bestaan uit de rondomlopende buitenfundering van de molen. Na onderzoek is het mogelijk gebleken het monument met behoud van de stedenbouwkundige opzet van het plan toegankelijk voor het publiek in te passen. In overleg met de ontwikkelaar wordt de bebouwing van Vlieteiland nu zo aangepast, dat het monument voor het publiek zichtbaar gemaakt kan worden. Wethouder Krijn van der Spijk: "Het is heel bijzonder dat oud en nieuw op deze manier zo tastbaar bij elkaar komen." 


De molenplaats de Vlinder en de archeologische geschiedenis vertelt een herkenbaar stuk geschiedenis van de dorpskern van Rijnsburg. Dit verhaal wordt door de inpassing in het bouwplan behouden verbeeld en met de bevolking gedeeld. Het is de bedoeling het monument voor een deel bloot te leggen en voor het publiek toegankelijk te maken. Er komt een informatiepaneel, waarop de geschiedenis van de molen zal worden vastgelegd. De resten van de historische molen De Vlinder worden in het bouwplan voor De Horn opgenomen.

Tussen de woningen wordt een arcade van haagbeuk of een ander soort  natuurlijk materiaal aangelegd dat naar het historisch monument aan de nieuwe Vlietmeander leidt. De fundering van de molen wordt zichtbaar gemaakt, en met transparant materiaal afgedekt zodat het niet kan beschadigen. Ook komt er een informatiepaneel over de geschiedenis van de molen en het gebied.


De molenplaats vertelt een herkenbaar stuk geschiedenis van de dorpskern van Rijnsburg. Zo gaat de straatnaam Moleneind weer meer tot de verbeelding spreken. Een bijzonder feit is ook dat de Franse impressionistische schilder Claude Monet deze molen meerdere keren heeft geschilderd tijdens zijn bezoeken aan Nederland. Dit schilderij met een historisch beeld van Rijnsburg is tegenwoordig in het Musée d'Orsay in Parijs te bekijken.


Aanvankelijk zouden er op het Vlieteiland twaalf woningen worden bebouwd. Dit aantal wordt door de inpassing van het monument teruggebracht tot zes. Er vindt met projectontwikkelaar BPD geen financiële verrekening plaats. Wethouder Krijn van der Spijk: "Het is fijn dat we in goede samenwerking met BPD tot zo'n bijzondere aanpassing van het plan zijn gekomen."