De stalhouderij van vader en zoon Van der Holst tussen de Oude Zeeweg en het Dompad mag na jarenlang gesteggel blijven staan. Eerder is nog sprake geweest van gedwongen afbraak (Foto: Harm Dragt).

Stalhouder Van der Holst kan eindelijk opgelucht ademhalen
Laatste update: 5 september 2017 om 15:25

NOORDWIJK - Met een brief verzonden op 25 augustus jl. laat de Omgevingsdienst aan stalhouders Peter en zoon Sidney van der Holst weten dat er een omgevingsvergunning wordt verleend.

Met een brief verzonden op 25 augustus jl. laat de Omgevingsdienst aan stalhouders Peter en zoon Sidney van der Holst weten dat er een omgevingsvergunning wordt verleend voor het gebruiken van zowel de gronden als de bouwwerken die onderdeel zijn van de stalhouderij aan de Oude Zeeweg. Dat betekent dat een eerder besluit, dat inhield dat de stalhouderij ontmanteld zou moeten worden, van tafel is.

Peter van der Holst laat weten blij te zijn met het besluit van de Omgevingsdienst West Holland. Dezelfde dienst liet eerder weten dat de stalhouderij illegaal aanwezig was omdat deze getoetst diende te worden aan de bestemming 'Agrarische doeleinden onbebouwd' van het bestemmingsplan 'Middengebied-Zuid. Van der Holst bestreed die opstelling en beriep zich op het feit dat hij al vanaf 1972 met zijn hippische activiteiten tussen de Oude Zeeweg en hert Dompad bezig is. Een gemeentelijk schrijven uit 1976 waarin te lezen is dat Van der Holst daar gedoogd wordt onderbouwt zijn opstelling.


Omdat een projectontwikkelaar bij de gemeente bezwaar maakte en eiste dat er alsnog handhavend zou worden opgetreden zorgde dat voor veel spanning onder de betrokkenen op en rond  de stalhouderij en de nodige gangen naar de rechter. Van der Holst: "Feitelijk is door dit bezwaar de donkere periode van mij en mijn gezin begonnen. Eerder had de projectontwikkelaar in een rapport nog zwart op wit laten zetten dat de hippische activiteiten geen negatieve impact zouden hebben voor zijn plannen." De zaak liep hoog op. De ODWH besloot op een bepaald moment zelfs om forse dwangsommen op te leggen om Van der Holst tot afbraak van zijn stallen, schuren, paddock en andere essentiële onderdelen van zijn stalhouderij te dwingen. Van der Holst hoopte ondertussen dat het recht zijn loop zou hebben. En dat blijkt nu met de brief van de Omgevingsdienst het geval.


Verlaging
Hoeft Van der Holst dan helemaal niets te doen en kan hij zijn stalhouderij in de huidige vorm voortzetten? Niet helemaal. Hij zal de hoogte van de stal moeten verlagen en zal dat ook doen, zo geeft hij aan. Dat bewijst ook het feit dat de papieren daarvoor al bij de gemeente zijn ingediend. Door in plaats van een zadeldak dat er nu op zit een plat dak te creëren kan de gewenste verlaging met zo'n 1 meter gerealiseerd worden. De voorbereidingen daartoe zijn gestart.

De werkelijke ingreep gaat na 1 oktober plaatsvinden om de broedende vogels niet te storen. Dat is met de Omgevingsdienst overeen gekomen. Overigens is dit onderdeel van de juridische strijd op zich ook een vreemde. Oorspronkelijk lag er een plan voor een stal met de hoogte die nu vereist wordt. Het zou ook zo uitgevoerd zijn ware het niet dat de Welstandscommissie adviseerde een zadeldak te maken waardoor de toegestane hoogte werd overschreden. Conform het door de gemeente overgenomen advies van de Welstandscommissie is de stal in zijn huidige vorm gebouwd.


Opgelucht
Van der Holst is ondanks alle zaken die gepasseerd zijn opgelucht met de uitkomst. "Ik ben niet iemand die kwaad blijft en met wrok blijft terugkijken op wat er allemaal gepasseerd is. Ik kijk weer positief vooruit en dank iedereen, waaronder ook enkele fracties in de gemeenteraad van Noordwijk voor hun steun en allen die bijgedragen hebben aan het besluit dat de Omgevingsdienst nu genomen heeft."