(Foto: Arie in 't Veld).

Plan Vierkant gaat door
Laatste update: 30 mei 2013 om 13:58

LISSE - De herinrichting van het Vierkant gaat door zoals het definitieve plan luidt.

maar wel met de aantekening dat het college moet zoeken naar mogelijkheden om de parkeerplaatsen die verloren gaan op te vangen. Een motie van de VVD en D66 ligt hieraan ten grondslag.

 

Voorafgaande aan de bespreking van dit onderwerp tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdag, lieten zowel John de Bruin als Jos Grimbergen (winkeliers op het Vierkant) weten dat ze de herinrichting een prachtig plan vinden maar dat de parkeerplaatsen vergeten zijn. "Er is niet echt naar de (11) winkeliers geluisterd. Parkeerplaatsen zijn voor ons van levensbelang.", aldus De Bruin.

 

Dolf Kistemaker van de PvdA zei daarover dat in het coalitieprogramma is gekozen voor de herinrichting. "In nauw overleg met de bewoners en het ontwerp als terrassen- en evenementenplein is leidend. Maar de andere ondernemers hebben aangegeven niet gelukkig te zijn met dat zogenoemde nauwe overleg en ook niet tevreden te zijn over het verdwijnen van de parkeerplaatsen. Ook de reactie van het college op de daarover ingediende zienswijzen is uitermate mager, want er wordt alleen verwezen naar de kaders. Het is allemaal erg kort door de bocht en via een amendement willen we het college oproepen om te bekijken of er mogelijkheden zijn om meer parkeerplekken te behouden dan nu mogelijk is, met wellicht een uitzondering voor het terrassenseizoen. Maar een groot deel van het jaar is het geen terrassenseizoen."


Marianne Entrop van de VVD zei ook namens D66 wel gevoelig te zijn voor de inbreng van de winkeliers. De motie van D66 en de VVD behelst in grote lijnen hetzelfde, namelijk een onderzoek in en buiten het plangebied. "Dus ook in het Vierkant", aldus Nieuwenhuis.