Verzet winkeliers tegen plannen 't Vierkant
Laatste update: 24 mei 2013 om 13:10

LISSE – Een aantal winkeliers op het Vierkant vindt het best dat de gemeente Lisse plannen heeft om het dorpsplein opnieuw in te richten, maar heeft grote bezwaren tegen het feit dat er daardoor elf parkeerplaatsen verdwijnen.

Door enkele van de winkeliers werd donderdagavond ingesproken in de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.


Joop Janssen van Ter Gouw zei onder andere dat de mogelijkheden om voor de winkel te kunnen parkeren voor het bedrijf enorm belangrijk is. “Misschien wel van levensbelang, aangezien ik veel klanten van buiten Lisse heb en veel consumenten die slecht ter been zijn."

 

Janssen wees er verder op dat 4 van de 6 terrassen vanaf ‘s-middags 15.00 uur in de schaduw zullen liggen en voorspelde dat een aantal ondernemingen na verandering van het plein zal verdwijnen. Volgens hem is er een mogelijkheid het plan zodanig aan te passen dat het zowel voor de horeca als ook voor andere ondernemers en bewoners acceptabel is. "Als het plan blijft zoals het is, zullen we ons genoodzaakt voelen collectief of individueel een planschadeprocedure te starten. Of een eventueel raadsbesluit te moeten aanvechten via de Hoge Raad.”


Tanja Blom van de gelijknamige bloemenkiosk zei er geen heil in te zien dat haar kiosk naar een locatie buiten het plein wordt verplaatst. “Het voortbestaan van mijn bedrijf is in het geding.” Winkelier John de Bruin zei het een prachtig plan te vinden, maar er niet naar de winkeliers is geluisterd. “De coalitie maakt wel afspraken, maar moet daar ook de betrokkenen bij betrekken en ze niet achteraf laten reageren. We hebben ons altijd kunnen handhaven ondanks allerlei plannen. En nu is er opnieuw een aanslag op ons bestaan.”

 

Jos Grimbergen van de gelijknamige boekhandel zei het idee te hebben een aantal avonden voor niets bij de bijeenkomsten te hebben gezeten. “Op onze vragen kwam geen enkele reactie van de gemeente. En de reactie van wethouder Cia Kroon, die het in de pers heeft over een horecaplein, heeft me zeer verbaasd. Alleen praten dus over de horeca. Alsof er geen winkeliers zijn. De raad kan nu nog wijzigingen aanbrengen, zoals de parkeerplaatsen in de lengterichting naast de rijbaan leggen.”