(Foto: pr).

't Vierkant op de schop
Laatste update: 7 februari 2013 om 13:00

LISSE – Het heeft langer geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was, maar het plan voor de herinrichting van het Vierkant ligt in de periode van 14 februari tot 14 maart voor eenieder ter inzage.

Op donderdag 14 februari wordt in het gemeentehuis van 19.30 tot 20.30 uur een inloopavond gehouden. In het voorlopig ontwerp dat nu aan de orde is, wordt de Heereweg in een slinger over het plein aangelegd. De ceder blijft maar wordt wel gesnoeid. De bloemenkiosk verhuist naar een permanente plek, ongeveer tegenover de Digros en de urilift blijft waar die is, terwijl de pomp enigszins wordt verplaatst. Tevens wordt bekeken of het in samenwerking met Dunea mogelijk is om er voor te zorgen dat de pomp water kan geven. Verder verdwijnen de leilinden, komen er 11 parkeerplaatsen (minder dan nu) en wordt het bomenbestand onder handen genomen. De kunstwerken van Juul Sadee worden eveneens verwijderd en krijgen in overleg met haar elders een plek krijgen. 

 

In het voorontwerp is ook opgenomen dat dit deel van de Heereweg geheel eenrichtingsverkeer wordt, verder dat er standaard 28 fietsparkeervoorzieningen komen (zoals ook op dit moment het geval is) en is er ruimte voor het eventueel bijplaatsen van deze voorzieningen in de weekenden. De lantaarns krijgen een klassieke uitstraling en de er gevelverlichting gaat de karakteristieke panden verlichten. Wat blijft is de klok. Een geschenk van indertijd het elektriciteitsbedrijf Hillegom Lisse Sassenheim (HLS).

 

Bij de presentatie van het ontwerp stelt het college dat indachtig het uitgangspunt in het coalitieprogramma is uitgegaan van een terrassen- en evenementenplein. Volgens B en W voldoet het ontwerp aan de vooraf gestelde kaders en is over de herinrichtingsmogelijkheden ook van gedachten gewisseld met de leden van een zogenoemde schetsgroep die enkele keren bij elkaar is geweest en input leverde.

 

De kosten van de herinrichting worden geschat op een half miljoen euro, plus twee ton voor de herinrichting van de toegang tot het plein en de parkeervoorzieningen. Na het verwerken van de eventuele zienswijzen wordt het definitieve plan vastgesteld. Met de uitvoering kan dan in het terrassenseizoen worden gestart, hetgeen niet wenselijk is. Onder voorbehoud zal die start dan ook vanaf 1 oktober dit jaar aan de orde zijn.